Klachten

Klachten


Als u een klacht heeft, dan kunt u terecht bij de Klachtencommissie Wonen. De klacht kan gaan over de volgende onderwerpen:
- de afhandeling van een reparatie;
- de afhandeling van een eerdere klacht;
- het functioneren van de woningstichting;
- het optreden van onze medewerkers;
- het optreden van (werknemers van) bedrijven die voor ons werken.
Deze regionale commissie is in het leven geroepen door de vier woningbouwcorporaties:
Noordwijkse Woningstichting (NWS) te Noordwijk, Woningstichting STEK Lisse en Hillegom, Woningstichting Sint Antonius van Padua te Noordwijkerhout en Woonstichting Vooruitgang te Sassenheim.
 
Elk jaar presenteert de Klachtencommissie Wonen een jaarverslag. Klik hier voor het verslag over 2018.
 
U kunt uw klacht schriftelijk indienen. Dit kunt u doen door een brief te sturen naar Klachtencommissie Wonen, Postbus 119, 2210 AC Noordwijkerhout. U kunt het klachtenformulier hier downloaden. Ook kunt u op ons kantoor een formulier ophalen. Weet u niet zeker of het probleem dat u heeft met uw verhuurder behandeld kan worden door de Klachtencommissie Wonen, stuurt u dan toch het ingevulde formulier op. Meer informatie over het indienen van een klacht vindt u in de brochure 'Ik heb een klacht. Wat kan ik doen?'.
 
De Klachtencommissie heeft sinds 1 december 2016 een nieuw e-mailadres: klachtencommissiewonen@gmail.com.
 
Hier vindt u het Reglement Klachtencommissie 2018.