Ik ben huurder

Overlast

Soms komt het voor dat buren overlast van elkaar of anderen ervaren. Overlast kan bijvoorbeeld ontstaan door stank van vervuiling of geluid. De meest voorkomende vorm is geluidsoverlast. Veel overlast kan voorkomen worden door met elkaar te praten. Vaak weten mensen niet eens dat ze overlast bezorgen. Moeilijker op te lossen zijn die vormen van overlast waar groepen bij betrokken zijn, waar opzet in het spel is of waarbij psychiatrische- en verslavingsproblematiek een rol spelen. Om dit op te kunnen lossen is bijna altijd hulp van instanties nodig. Waar kunt u terecht?

Woningstichting Sint Antonius van Padua

Woont u in een woning van ons en is er sprake van overlast, neem dan contact met ons op. Wij bespreken de overlast en mogelijke oplossingen met u.

De politie

Ook bij de politie kunt u terecht met uw vragen en problemen over overlast.

Folder

Een folder over dit onderwerp kunt u hier downloaden. Of u haalt een exemplaar op bij ons kantoor.